Gegužės 29 d.

Kristaus Kūno ir Kraujo šventė - Devintinės.
Molėtų parapijoje viešės ir Sumos Mišiose Sutvirtinimo sakramentą teiks
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
Po rytinių šv. Mišių vyks Devintinių iškilmės procesija.

web sprendimas c-4