Gegužės 4 d.

Šv. Mišioms (18 val.) vadovaus ir homiliją sakys domininkonų vienuolis brolis Pijus (OP).
Po šv. Mišių bažnyčioje vyks susitikimas su broliu Pijumi.

web sprendimas c-4