Gegužės 4 d.

Pal. Mykolo Giedraičio minėjimo iškilmė Videniškių bažnyčioje.
11.30 val. Rožinio malda
12.00 val. šv. Mišios

web sprendimas c-4