Gruodžio 15 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos
ir Caritas narių rekolekcijos.

9.00 - 9.20 Registracija parapijos namuose
9.20 - 10.00  Visuotinė Rožinio malda bažnyčioje
10.00 - 11.00  Šv. Mišios
11.00 - 11.15  Kavos pertraukėlė
11.15 - 12.00 Konferencija
Lektorius - Kaišiadorių vyskupijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas
12.00 - 12.15  Kavos pertraukėlė
12.15 - 13.00  Konferencijos tęsinys
13.00 - 13.30  Einamųjų reikalų aptarimas
13.30  Agapė parapijos namuose

Molėtų dekanato Caritas ir GRD koordinatorės
Aurelija Lukošienė
Aušrinė Andreikėnienė

web sprendimas c-4