Gruodžio 21 d.

Molėtų bažnyčioje švęsime susitaikinimo pamaldas.

17 val. Adventinė Išpažintis
18 val. šv. Mišios

web sprendimas c-4