Gruodžio 3 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro Povilo bažnyčioje šv. Mišias aukos JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
(8.30 val. ir 10.30 val.).
Po šv. Mišių bus pristatomas 2024 m. katalikiškas kalendorius "Šv. apaštalas Paulius Turkijoje".

Bus galimybė įsigyti kalendorių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web sprendimas c-4