Informacija Molėtų parapijos tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

Raktažodžiai:

Nuorodos koronaviruso epidemijos - karantino metu:

1. Šv. Mišios bažnyčioje aukojamos be tikinčiųjų. Šv. Mišias užsakę tikintieji tą dieną yra kviečiami savo intencija melstis namie ir priimti dvasinę Komuniją. 

2. Sekmadienį ir kitomis dienomis, kviečiame stebėti šv. Mišias per TV, klausytis radijo transliacijų.

3. Bažnyčia kiekvieną savaitės dieną atvira tik privačiai pavienių tikinčiųjų maldai - paimant iš parapijos kunigų bažnyčios raktą ir pasimeldus grąžinant raktą kunigui atgal. Asmeniškai susitarę su kunigu, bažnyčioje galite atlinkti išpažintį. Prašome pasinaudoti dvasine išpažintimi, sužadinus tobulą gailestį. Toks gailestis apima ir pasiryžimą atlikti sakramentinę išpažintį, kai tam vėl bus galimybė.

4. Bus atsiliepiama į kvietimus vykti pas ligonius, kurie dėl savo būklės pageidauja neatidėliojant priimti Ligonių patepimą ir kitus sakramentus. Patarnaujant ligoniams, bus laikomasi ligoninėse nustatytos tvarkos.

5. Laidotuvių šv. Mišios už mirusįjį bus aukojamos nedalyvaujant žmonėms, palydėjimo apeigas atliekant tik kapinėse.

6. Bažnyčioje nerengiamos ir kitos viešos, bendros pamaldos: nekalbamas RožinisGailestingumo vainikėlis, neinamas Kryžiaus Kelias.

7. Prašome visus sielovados patarnavimus nukelti vėlesniam laikui; dėl dvasinės pagalbos, išpažinties,  šv. Mišių užsakymo, prašome skambinti kunigams telefonu:
klebono tel. nr.: 8 698 05130, vikaro tel. nr.: 8 678 44482.

Šiuo nelengvu laiku, Bažnyčios vyresnybė kviečia tikinčiuosius kasdien melstis malda "Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami" - už sergančiuosius, medikus ir visus, kurie dirba siekdami pažaboti virusą. Bažnyčiose šia intencija kas vakarą 20 val. skambės varpai!

Molėtų parapijos klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas

web sprendimas c-4