Ketvirtasis advento sekmadienis

Raktažodžiai:

Esame pašaukti gerumo spinduliais persmelkti pykčio, neapykantos, susvetimėjimo tamsybes. Tik tada pasaulis pažins ir priims Kristų, kai mes kiekvienas tapsime Šviesos vaikais ir savo gyvenimu liudysime Dievo gailestingumą ir meilę.

Dieve, Tavo viengimis Sūnus Jėzus prisiėmė mūsų trapią žmogišką prigimtį, kad mes per jo dievystę galėtume būti panašūs į Tave. Tapdamas visų tarnu ir mylėdamas mus iki galo, iki kryžiaus mirties, Jėzus įkūnijo Senosios Sandoros pranašų viltį, kad lauktasis Gelbėtojas išgydys žmoniją savo žaizdomis. Kai Tu išaukštinai Jėzų savo dešiniąja, mes pamatėme, Viešpatie, kad ne maldų ir aukų gausybė teikia Tau šlovę, bet sugraudinta ir nužeminta širdis. Per savo Sūnų, atiduotą į žmonių rankas, Tu apreiškei meilę, kuri gali išgelbėti pasaulį ir mus visus priartinti prie Tavęs, Tėve. Laukdami džiugios Kalėdų šventės ir Tavo Sūnaus garbingo atėjimo, mes dėkojame Tau už malonę būti Tavo vaikais. Palaimink mūsų pasiryžimą nešti pasauliui Jėzaus Kristaus Gerąją Naujieną ir liudyti Tavo prisiartinusią Karalystę.

Tau šlovė ir garbė per amžių amžius!

Komentarai

vilma k portretas

Ateik

Apjuoskime savo ilgesį, lūkesčius ir troškimus vieninteliu žodžiu: "Ateik!"

web sprendimas c-4