Kvietimas

Panevėžio vyskupija liepos 25 d. kviečia dalyvauti Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio tėviškės Kryžiaus pašventinimo pamaldose:

17 val. Kryžiaus pašventinimas Skiemonių parapijoje Kudoriškio k. (Anykščių r.)

18 val. šv. Mišios Alantos parapijos bažnyčioje (Molėtų r.) - vadovaus Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje, celebruos Kaišiadorių vyskupas ordinaras ir kiti Lietuvos vyskupai.

web sprendimas c-4