Lapkričio 17 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai (11 val.).
Atlaidų šv. Mišių aukai vadovaus ir pamokslą sakys Kaišiadorių vyskupijos kancleris kun. bžn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas.

Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

web sprendimas c-4