Lapkričio 20 d.

Molėtų bažnyčioje vyks Švč. Mergelės Marijos - Gailestingumo Motinos - atlaidai.
Iškilmingos sumos šv. Mišios bus aukojamos 11.00 val.
Iškilmės metu J. E. vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis pašventins atnaujintą
Mergelės Marijos altorių. 
Atnaujintame altoriuje bus pakabinti du nauji votai.
 
Iškilmės programa
 
Prieš šv. Mišias 

Malda į Dievo Tarną arkiv. Teofilių Matulionį
 

Šv. Mišios
 
Eucharistinė procesija
Žodžio liturgija
Iškilmingas ėjimas prie atnaujinto altoriaus giedant Marijos litaniją
Altoriaus pašventinimo apeigos
Votų pakabinimas
Pamokslas
Aukos liturgija
Palaiminimas

Po šv. Mišių 

Jungtinio Lietuvos vaikų choro koncertas

Procesijos dalyvių fotografija
 
web sprendimas c-4