Liudijame Dvasinių pratybų atradimus (III)

Dvasinės pratybos leido dar kartą ir žymiai atidžiau pažvelgti į save iš šalies. Dvasinių pratybų dėka, tapau jautresnė kito žmogaus skausmui, kančiai, nemeilei; tapau žymiai atlaidesnė. Dvasinės pratybos pakylėja žmogų į visai kitą lygmenį. Tai nauja galimybė bendrystei su Dievu ir su žmogumi, nauja galimybė įsiklausyti į kito žmogaus vidinį pasaulį.

Nepakanka vien tik tikėti Dievą bei dalyvauti Eucharistijos šventime. Dvasinių pratybų dėka, įgijau kitokį santykį su Dievu, kurio neįmanoma nusakyti žodžiais. Tą santykį reikia išgyventi asmeniškai, pajausti tą dvasinį pakylėjimą, kad būtų galima sakyti, jog verta dalyvauti tokiose Dvasinėse pratybose. Ačiū Dievui, ačiū kunigui Povilui ir ačiū visiems grupelės nariams už bendrystę.

Danutė Pundienė

Ką man davė Dvasinės pratybos? Gilesnį Evangelijos supratimą, sužinojau, kaip galima melstis su Šventuoju Raštu. Buvo galimybė išgirsti apie kitų žmonių tikėjimo patirtį. Supratau, kaip reikia pasiruošti ir susikaupti maldai. O kai meldiesi visas mintis nukreipęs į Dievą, laikas tarsi sustoja.

Juozas Vižinis

web sprendimas c-4