Malda į Pompėjos Mergelę

Raktažodžiai:

O Marija, šventojo Rožinio Mergele,
Išmelsk malonę kontempliuoti, gyventi ir visam pasauliui skleisti
Jėzaus Kristaus ir visos Švenčiausiosios Trejybės bendrystės slėpinį.

Besimeldžiančioji Mergele! Išmokyk mus melsti,
priimti ir medituoti Dievo Žodį.
Padaryk, kad melsdamiesi Rožinio slėpinius,
išmoktume dėkoti ir stebėtumėmės nuostabiais Viešpaties darbais.

Gražiosios meilės Motina!
Padėk gyventi Evangeline meile
ypač su paskutiniaisiais ir mažiausiais,
su vargšais ir kenčiančiais.

Bažnyčios ir žmonijos Motina!
Duok mums savo Širdies misijonierišką dvasią
naujajai evangelizacijai
ir skatink skelbti Evangeliją visam pasauliui,
kaip tai darė palaimintasis Bartolo Longo,
kad visi žmonės pažintų, sektų ir mylėtų
mūsų Mokytoją ir Viešpatį Jėzų
ir kartu su Juo Šventojoje Dvasioje keliautume pas Tėvą.

Mūsų Motina, mūsų Pasitikėjime!

Marija, įgyvendink mumyse savąjį darbą:
tegul Jėzus visada būna mūsų tarpe,
kad mes mylėtume Jėzų vienas kitame ir Jame visi būtume broliai.
Amen.

Vardan Dievo Tėvo...

web sprendimas c-4