Maldos gyvenimo tikslas

Aš suradau savo idealą. Žinau, ką noriu, galiu ir privalau pasiekti. Seniau ėjau nežinodamas tikslo, kelio sunkumai mane baugino ir vargino. Dabar žinau, kur einu, ir niekas manęs nesustabdys. Aš nenurimsiu, kol nesurasiu Dievo savo širdies gelmėje. Radau tą, kurį myli mano širdis. Tvirtai apkabinau ir nepaleidau (Gg 3, 4). Meilė duos man sparnus. Meilė stipri kaip mirtis (Gg 8, 6). Aš jau nebijosiu sunkumų. Visa galiu tame, kuris mane stiprina (Fil 4, 13).

Kai žvelgiu į savo praeitą gyvenimą ir stengiuosi būti pats sau nuoširdus, turiu pripažinti, kad mano dvasiniam gyvenimui stigo idealo, ir tai buvo gilioji mano menkos pažangos priežastis.

Aš nebuvau supratęs, kaip labai mūsų Viešpats trokšta sielų ir jų ieško. Sielų, kurios atsiduotų Jam, kad ir Jis pats galėtų atsiduoti sieloms. Artimumo, į kurį Jis mus kviečia, laipsnis priklausys nuo to, kaip dosniai mes atsiliepsime į Jo malonę. Dievas savo meilei nenori jokių sąlygų, Jis nori atsiduoti visiškai. Ir sielas Jis trokšta turėti visiškai. Tačiau sielos bijosi Jo, nes Jo artimumas reikalauja iš žmogaus didelių aukų.

Nuo dabar būsiu sau atviras. Aš žinau, kad Dievas nori manęs visiškai ir galutinai, kad Jis yra numatęs padaryti mane panašų į Jėzų. Jis nori, kad tapčiau Jo įsūniu. Aš tai pat žinau, kad Jo nesustabdys mano nevertumas. Ir kas gi galėtų jaustis vertas tokios malonės? Jei sakytume, kad neturime nuodėmės, klaidintume patys save (1 Jn 1, 8).

Maža to: ne nepaisydamas mūsų nevertumo Dievas mūsų ieško, bet kaip tik dėl to. Jis nori pasididžiuoti mumis. Kuo prastesnė medžiaga, tuo didesnė garbė menininkui, kuris moka iš jos padaryti šedevrą.

Tai šitą tiesą Viešpats nori mums įrodyti  Evangelijos palyginimais apie sūnų palaidūną ir pražuvusią avelę. Danguje yra daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl visos minios ištikimų teisiųjų.

Jei vis dėlto nusprendžiau siekti to idealo, aš privalau visais savo veiksmais įrodyti - viena vertus, kad esu niekas ir nieko pats iš savęs negaliu, antra vertus, kad Dievas yra viskas ir kad Jis gali viską ir nori padaryti dėl manęs viską, kad tik galėčiau Jam save visiškai padovanoti.

Iš Kartūzo knygos "Meilė ir tyla"

web sprendimas c-4