Mintys apie primicijinį paveikslėlį

"Atėjau gelbėti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių". 

Ši eilutė iš Evangelijos pagal Luką įkvėpė mano primicijoms atminti pasirinkto paveikslo tapytoją Sieger Koder ir 1973 m. jo nutapytą šį paveikslą. Siekiant geriau suvokti, ką dailininkas mėgina šiuo kūriniu pasakyti, manau, kad svarbu nors labai trumpai pažvelgti į paveikslo tapymo vietą ir aplinkybes.

Apie 30 km nuo Romos įsikūrusi Villa San Pastore - Germanicum kolegijos (vokiškai kalbančių teologijos studentų kolegija Romoje) vasaros rezidencija. Kiekvieną kartą valgydami studentai ir svečiai yra provokuojami mąstyti - kas sėdi aplink stalą?

• Afrikietis, trečiojo pasaulio šalių atstovas. Sugipsuota jo ranka - kovos dėl jo genties išlikimo simbolis.

• Dama, tikriausiai Romos aristokratijos atstovė, puikiai išmananti tradicijas bei papročius. 

• Studentas intelektualas, jau spėjęs visiems įkyrėti vis klausdamas įprastų reiškinių prasmės...

• Klounas, ironiškame žaidime pakenčiama darantis gyvenimo realybę: tarp juoko ir ašarų mūsų egzistencijos veidrodis...

• Akla, sena moteris sėdi susigūžusi kamputyje, nes negali matyti vaišintojo veido. Tikriausiai pakviesta tiesiai iš išmaldos prašymo vietos, esančios netoli garsių šventovių.

• Pasileidėlė, viena iš daugelio savo kūną pardavinėjančių moterų, kurių gausu gatvėse ir keliuose.

• Žydų rabinas, apsisiautęs maldos šaliu, laukiantis Mesijo, čia klausantis, ką skelbia namų šeimininkas...

Pripažinkim - įdomi bendrija, kuri realybėje sunkiai įsivaizduojama prie vieno stalo. Bet, manau, kiekvienas iš jų pristato šiame paveiksle ir mūsų dalelę. Belieka mums patiems su vienu ar kitu labiau identifikuotis, su kiekvieno iš jų kančia, džiaugsmais ir lūkesčiais susitapatinti.

Aštuntoji vieta prie stalo užimta vaišintojo, šeimininko. Mes matome dalijančias rankas, Jo šviesa apšviečia pakviestųjų, prie vaišių stalo sėdinčiųjų veidus. Taigi vaišintojas - šviesos šaltinis... O kaip būtų, jei mes, šį paveikslą analizuojantieji, užimtumėm šių atstumtųjų - šeimininko vietą? Tuomet turėtume tapti atstumtųjų vaišintojais, o jie - mūsų svečiais...

Esu tikras, jeigu mes dalytumėm jiems savo palankumo duoną ir supratingumo vyną, tuomet nebebūtumėm nuolat skubantys samdiniai, bejausmiai ceremonijų atlikėjai, abstraktūs kokių nors vaidmenų atlikėjai - tuomet mes dalytumėmės jų sutrikimu, rezignacija, susitaikinimo ir bendrystės troškimais... Bet kad tai įvyktų, kad taip atsitiktų, reikia asmeninio kiekvieno iš mūsų atsivertimo, apie kurį kalba Jėzus Evangelijoje pagal Luką.

"Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams..."

Kun. Povilas Tekorius

Komentarai

RU portretas

Kur aš

labai mėgstu žiūrėti į šį paveikslą ir ... ieškoti savęs:) Kur aš? Susitapatinti nepavyksta nė su vienu puotautoju, tačiau panašumo bruožų įžvelgiu kiekviename iš jų. Turbūt ir nėra tokio tikslo susitapatinti. Kur kas svarbiau būtų suvokti, kad Dievo valia esu tokia, kokia esu. Esu apkabinta ir priglausta (antras paveikslo planas) tokia, kokią turiu išmokti save priimti, pamilti, nebijoti savęs dėl savo netobulumo. Pas mano Tėvą duonos apsčiai...

AMI portretas

Kas yra kas

Dažnai ir aš žvelgiu į šį paveikslą. Patinka parodyti ir kitiems, išgirsti jų pasakojimą ką mato, su kuo tapatinasi. Įdomu ir, bent man, keista, jog duoną dalijančių rankų šeimininko dažniausiai nekomentuoja, kartais net nepastebi. Man - visi septyni savi, bet labiausiai ir dažniausiai norėčiau tapatintis ir išmokti būti aštunta...Dieve, duok jėgų ir rodyk man kelią...

RU portretas

Smalsu

AMI, o jei ta kompanija truputį pasispaustų ir priimtų mus prisėsti šalia?...Koks mūsų bruožas patrauktų žvelgiančių ir komentuojančių dėmesį?..:)))

AMI portretas

Gal taip

Gal atrodytume, kaip keliautojos, keliavusios ta pačia kryptimi, tik kiekviena savo keliu, trumpam užsukusios pailsėt  prie šio šeimininko stalo..:)

RU portretas

Trumpam

trumpam pailsėti, sustiprėti ir vėl į savo  kelią. Kad tik užtektų pasitikėjimo ir drąsos eiti toliau savo keliu. Ir neignoruoti Ženklų...:))

AMI portretas

O!

RU moka paklausti:)  

Beje, manau, kad savo keliu einam, kol prieinam Jo kelią, o tada- mums visiems pakeliui:) Papasakokit apie ženklus..:)

RU portretas

Kelio ženklai:)

taip ir maniau, AMI, kad Jums užklius tie ženklai..:)) Taigi ženklai... kaip ir kiekviename kelyje, kuo įvairiausi ženklai: neviršyk greičio, pavojingas ruožas, slidus kelias, įvažiavimo nėra ir t. t. Beje, šiame kelyje dar yra ir tokių: pareiga, atsakomybė, meilė... Šis ženklų sąrašas nėra baigtinis. Kasdieninio gyvenimo duotybėj minėti ženklai suteikia kryptį judėjimui savo keliu link Jo. Ar visada paisau ženklų, čia jau kitas klausimas..:))

AMI portretas

Juk

juk norėjote, kad užkliūtų :) taip norėjau kokio kitokio palyginimo... Bet vaizdu ir aišku.  Ačiū. Tik, ar Jam nebus labai nuobodu su mumis, tokiais labai tvarkingai  paisančiais? :) :)

RU portretas

Tvarka

tai va, kad judėjimas nėra jau toks tvarkingas... Jam nebus nuobodu. Juk žinot, kad visko nutinka kely..:))

vilma k portretas

ar priimsit:)

Patinka ir man šis paveikslas.
Vis pasižiūriu... Mintimis prie visų prisėdu...
Ieškau savęs... Nematau gal, o gal ir nėra...
Gal jau esu... Gal dar tik ateisiu...
Pasirodo - jau einu... Tokia, kokia esu.

mm portretas

Priimsim

Atpažįstu save sėdinčią prie stalo. Netgi ne viename iš tų žmonių. Gera būti tarp jų, su jais, juose... Gera suprasti, kad mylinčio Šeimininko rankos Duoną dalija visiems. Gera žinoti, kad tai DUONA, kuri nesibaigia. Jos užteks ne tik atėjusiems, bet ir ateinantiems... Šeimininkas laukia ir priima visus. Sėdintieji prie stalo taip pat. :)

web sprendimas c-4