Moralinis kontracepcijos ir Natūralaus Šeimos Planavimo skirtumas pagal Katalikų Bažnyčios mokymą

Raktažodžiai:

XX amžiaus pabaigoje - XXI amžiaus pradžioje žmonija meta iššūkį pamatinėms, Dievo sukurtoms, vertybėms: gyvybės unikalumui ir neliečiamumui, asmens orumui, meilei, santuokai. Visuomenė, remdamasi mokslo pasiekimais ir hedonistiniais įpročiais, palaipsniui naikina Kūrėjo žmonijai dovanotą gyvybės kultūrą.

Laisvė yra didelė Dievo Kūrėjo dovana žmogui. Tačiau kai laisvė suvokiama be atsakomybės, tuomet ignoruojamos moralinės nuostatos, žmogaus vaisingumas tampa nebe asmens unikalumo bruožu, bet priežastimi, kuri trukdo žemiškiems malonumams, pragmatiškiems santykiams. 

Įvairūs kontracepcijos metodai visuomenės požiūriu dažnai vadinami tobulu žmonijos pasiekimu, gyvybės atsiradimo procesų valdymu. Kokie moraliniai šios problemos aspektai? Postmoderniam žmogui priimtinesnis tapo kompromisinės moralės modelis. Kontracepcijos naudojimas daugeliui yra priimtinas šeimos planavimo modelis, kuris tariamai nepažeidžia moralės normų. 

Kontracepcija (lot. contra - prieš + conceptio - pastojimas) yra veiksmas, kuriuo siekiama sutrukdyti apvaisinimui, o kartu ir gyvybės atsiradimui. Deja, sutuoktiniai naudojasi kontraceptinėmis priemonėmis ir toks jų elgesys prieštarauja Bažnyčios mokymui. Viena iš priežasčių, kodėl taip labai paplitęs kontracepcijos naudojimas, yra nematymas Natūralaus Šeimos Planavimo (NŠP) ir kontracepcijos moralinio skirtumo. Taigi toks mąstymas yra nukreiptas prieš gyvybę ir prieš vaisingumą kaip vieną iš asmens gėrių, todėl Bažnyčios mokymas pateikia analogišką kontracepcijos metodą - NŠP, kaip alternatyvą, kuri glūdi moters fiziologijoje. Moraliniai kontracepcijos ir NŠP skirtumai dėsningai išsivysto iš Bažnyčios mokymo, prigimtinių žmogaus teisių bei moralės principų. 

Pagal Katalikų Bažnyčios mokymą, žmogaus asmens samprata integruoja asmens orumo, žmogaus lytiškumo, meilės ir gyvybės perdavimo aspektus. Asmens orumas, savo vertės ir Kūrėjo suteiktos misijos suvokimas - pagrindinės priežastys, kurios įtakoja sutuoktinių atsakomybę už gyvybės perdavimą, moralės normų laikymąsi. Taigi logiška būtų sakyti, jog žmogus yra unikalus Dievo kūrinys, išsiskiriantis nuo visų gyvūnų, todėl ir jo atsiradimas yra kitoks, privalo skirtis nuo paprasto dauginimosi.

NŠP ugdo vyro ir moters savitarpio pasitikėjimą, pagarbą, skatina atvirumą bei supratimą. Katalikų Bažnyčios mokymas apibrėžia sutuoktinių moralinę atsakomybę svarbiausios vertybės - gyvybės -atžvilgiu. Santuokoje, sutuoktiniams bandant išvengti nėštumo ar reguliuoti gimstamumą, įsiterpus dirbtinoms gimstamumo reguliavimo priemonėms, t.y. kontracepcijai, ji tampa kliūtimi gyvybės pradėjimui, o tai iškreipia santuokos esmę, kurioje vaisingumas yra skirtas dovanoti gyvybę. Sutuoktiniai naudojasi kontraceptinėmis priemonėmis dėl informacijos stokos apie NŠP arba dėl elementaraus iškreipto Bažnyčios mokymo supratimo.

NŠP moraliniu požiūriu yra tinkamas, nes siekia išsaugoti prigimtines Dievo dovanas: vaisingumą, lytiškumą, orumą. NŠP naudojasi Dievo duotu natūraliu nevaisingumo ciklu, Kūrėjo įskiepytu moters prigimtyje, o kontraceptinių priemonių naudojimas yra prieš žmogaus, kaip Dievo kūrinio, prigimtį, sveikatą ir esminius santuokos tikslus - vaikų gimdymą ir meilę.

Pagal Bažnyčios mokymą kontracepcija visada yra moralinis blogis ir niekada negali būti pateisinamas. Kontracepcijos naudojimas pašalina iš sutuoktinių seksualumo egzistencijos galią priimti galutinį sprendimą apie žmogiškojo asmens atsiradimą. Kontracepcija tarp sutuoktinių parodo jų egoistiškumą, nes nėra visiško savęs dovanojimo. Platus kontraceptinių priemonių vartojimas skatina santuokinių neištikimybę ir visuotinį dorovinės kultūros žlugimą. Kontracepcija naikina Dievo nustatytą nesuardomą ryšį tarp vienybės reiškimo ir tėvystės bei motinystės, kurio žmogui nevalia savavališkai nutraukti.

Natūralus Šeimos Planavimas nėra kontracepcija, bet jos priešingybė, nes kontracepcijos metu yra pasirenkama užkirsti kelią apvaisinimui. Visi kontraceptiniai metodai yra nukreipti prieš gyvybę, o taikant Natūralius Šeimos Planavimo metodus, santuokinis aktas gali būti nevaisingas pagal intenciją, bet niekada nėra tiesiogiai antiprokreacinis.

NŠP gali būti naudojamas nėštumui išvengti, jei tam tikslui yra morališkai pateisinamos priežastys. Šis metodas dažnai taikomas ir turint tikslą pradėti naują gyvybę. NŠP atveju žmogaus lytiškumas nėra "naudojamas" kaip "objektas", ardantis asmeninę sielos ir kūno vienybę, bet teisingai ir visiškai žmogiškai išsaugomas ir ugdomas. Todėl Natūralaus Šeimos Planavimo metodų pagrindas ir glūdi pirmiausiai savo vaisingumo pažinime, o kontracepciją naudojantiems vaisingumo pažinimas yra nereikalingas.

Moralinės nuostatos turi būti puoselėjamos šeimose, kuriose kartos perteikia žmogaus gyvybės kultūrą, atitinkančią Katalikų Bažnyčios nuostatas. Šeima yra niekuo nepakeičiama ir nekeistina socialinė institucija, kurioje tėvų teisė ir pareiga auklėti vaikus yra esminė nuostata ir svarbesnė už kitų asmenų auklėjimą.

Pagarba žmogaus asmens orumui, gyvybei, lytiškumui yra svarbiausi moraliniai kiekvieno krikščionio įsipareigojimai.

Kun. Povilas Tekorius

Komentarai

AMI portretas

Na...

Na, nepasiginčysi...

Už gyvybę - besąlygiškai!

KOR portretas

Pamąstymui~

Ar patartumėt daryti abortą?

1. Tėvas serga, motinai - tuberkuliozė. Jie jau susilaukė 4 vaikų. Pirmas - aklas, antras - mirė, trečias - kurčias, ketvirtam - tuberkuliozė. Motina vėl sužinojo, kad laukiasi. Įvertinus visas šias aplinkybes, ar patartumėt daryti abortą?

2. Baltaodis vyras išprievartavo juodaodę merginą ir ji pastojo. Ar patartumėte daryti abortą?

3. Vargingai gyvenantys, sunkiai dirbantys dviejų vaikų tėvai, ieškantys galimybės įsigyti būstą, sužino, kad laukiasi trečiojo vaiko. Ar patartumėte daryti abortą?

4. Jauna valstietė ir notaras pamilo vienas kitą. Aišku, kad jis turės vesti savo socialinę padėtį atitinkančią moterį. Jauna valstietė jau laukiasi jų meilės vaisiaus. Ar patartumėte daryti abortą?

5. Mergina laukiasi. Ji susižadėjusi, bet jos sužadėtinis nėra vaiko tėvas. Ar patartumėt daryti abortą?

Jūsų atsakymas pirmuoju atveju nulėmė, ar pasaulyje gimtų kompozitorius Liudvikas  van Bethovenas, antruoju atveju - ar gimtų įžymi Amerikos "gospel" ir džiazo dainininkė bei aktorė Ethel Waters, pirmoji tamsiaodė nominuota "Oskaro" apdovanojimui, trečiuoju atveju - ar gimtų Saleziečių ordino įkūrėjas, didis pedagogas šv. Jonas Bosko, ketvirtuoju - ar gimtų Leonardas da Vinčis, penktuoju atveju - ar gimtų Jėzus iš Nazareto.

Verta pasidomėti įvairių žmonių biografijomis, kuriose rasite panašių istorijų.

:)))

AMI portretas

Tai bent!

Oho! Čia tai bent! Gražiai čia kažkas įžvelgė. Niekada nebūčiau pagalvojusi:)

web sprendimas c-4