Naujas vikaras

Raktažodžiai:

Kaišiadorių vyskupo sprendimu kunigas Egidijus Kazlauskas paskirtas Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru. Dabar parapijos klebonui talkins du vikarai.

Komentarai

mm portretas

Džiaugiamės

Džiaugiamės. :)

web sprendimas c-4