Nenusakoma maldos galybė

Raktažodžiai:

Kun. Česlovo Kavaliausko atpasakotas sensacingas mokslinis atradimas

Žinomas atominės fizikos mokslininkas N.J. Stovel padarė sensacingą atradimą, kuris kardinaliai pakeitė jo paties požiūrį į Dievą. Buvęs ateistas vėliau tapo labai religingu žmogumi.

Jis praleido ilgus mėnesius, matuodamas žmogaus smegenų impulsus. Jo tyrinėjimai leido padaryti išvadą, kad kiekvienas žmogus yra individualių elektromagnetinių bangų siųstuvas ir imtuvas.

Jo manymu, smegenų veikloje galima įžvelgti Dievo kūrybos pėdsakus. Jis pamėgino ištirti, kokie procesai vyksta smegenyse žmogui mirštant. Vienoje klinikoje, kartu su kitais keturiais mokslininkais, jis atliko ypatingą eksperimentą. Jie fiksavo mirštančios moters smegenų veiklą. Moters kambaryje buvo pastatytas labai jautrus magnetofonas ir mikrofonas, o matavimo instrumentai buvo už sienos - kitame kambaryje. Mokslininkai stebėjo ir įrašinėjo, kas vyko mirštančiajai meldžiantis.

Ji meldėsi, prašydama atleidimo savo priešams. Ji prašė atleisti savo silpnybes ir nuodėmes. Pasiekusi maldos kulminaciją, su gilaus susijaudinimo šauksmu, ji visa širdimi atsidavė į Dievo rankas. Mokslininkai pasijuto sukrėsti, tarsi įsibrovę į šventą paslaptį.

Tuo metu matavimo instrumentai užfiksavo galingą šviesos signalą. Peršokusi visą skalę, energijos rodyklė pasiekė maksimalią ribą. Iš nuostabos netekę žado, penki tyrinėtojai žiūrėjo vienas į kitą ir negalėjo patikėti savo akimis. Tai, ką jie pamatė, pranoko bet kokį mokslinį suvokimą. Ir nebuvo jokios klaidos! Jie trisdešimt sekundžių savo akimis stebėjo mirštančios moters maldos galybę.

Pirmą sykį žmonijos istorijoje matavimo prietaisais buvo nustatyta dvasinės maldos galybė. Ši jėga buvo 55 kartus (!) didesnė už anksčiau tais pačiais aparatais išmatuotą žinutės siuntimo metu išskiriamą energiją.

Mums visiškai aišku, kad toji mirštančios moters maldos energija negalėjo atsirasti iš pačios moters prigimties, bet išplaukė iš nesuvokiamos jos dvasinės gelmės, kuri, be abejonės, buvo pilna Šventosios Dvasios. Mes turime atsiminti dovaną, kurią suteikė šventasis Krikštas. Žmogus užgimsta iš naujo antgamtiniam gyvenimui, tampa Dievo vaiku, mistinio Kristaus kūno nariu, Šventosios Dvasios Bažnyčia.

Dabar mes suprantame, ką Jėzus yra pasakęs mistikei Gabriele Bossis: "Kodėl aš prašau tave melstis? Per maldą malonė tampa veikli. Ji tarsi žvakė, kurią mes uždegame. Suprask, kad pirmiau žmogus turi pats pasistengti ir tik tuomet ateina Dievo pagalba."

Užrašė Jurgita Fedorinienė

web sprendimas c-4