Nenutrūkstamos Švč. Sakramento adoracijos eiga

Nenutrūkstamos Švenčiausiojo Sakramento adoracijos Molėtų bažnyčioje vasario 14-15 d. eiga:

VASARIO 14 d.

8 val. - Švenčiausiojo Sakramento išstatymas

9 val. - kalbama I-ji Rožinio dalis

12 val. - kalbama II-ji Rožinio dalis

14 val. - kalbama III-ji Rožinio dalis

16 val. - kalbama IV-ji Rožinio dalis

17-18 val. – adoracijoje dalyvauja parapijos jaunimas

19-20 val. – adoracijoje dalyvauja choristai

20-21 val. – adoracijoje dalyvauja „Šeimos centro“ nariai

21-22 val. – adoracijoje dalyvauja „Vilties tilto“ nariai

22-23 val. – adoracijoje dalyvauja parapijos „Caritas“ nariai

24 val. – Kryžiaus kelio procesija, apmąstant Kristaus kančią

VASARIO 15 d.

1 - 8 val. – Švenčiausiojo Sakramento adoracija tyloje

web sprendimas c-4