Pamaldų laikas Didžiosios savaitės dienomis

Pirmadienį - ketvirtadienį šv. Mišios 18.00 val.
Kryžiaus kelias 17.15 val.

Penktadienį Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val.
Kryžiaus kelias 17.00 val.

Didįjį šeštadienį Velykų vigilijos pamaldos 20.00 val.

Sekmadienį švęsime Viešpaties Prisikėlimą (Velykas) 8.00 val. ir 10.30 val.

Antrąją Velykų dieną pamaldos vyks sekmadienio tvarka 9.00 val. ir 10.30 val.

Dėl Atgailos, Eucharistijos ar Ligonio sakramento karantino metu prašome kreiptis į parapijos kunigus.

Prašome sekti informaciją ir vyskupų bei vyriausybės nurodymus dėl viešų pamaldų.

web sprendimas c-4