Pamaldų laikas per Kalėdų šventes

Gruodžio 24 d. Kūčios
Piemenėlių šv. Mišios 21.00 val.

Gruodžio 25 d. Kristaus gimimas - Kalėdos
Šv. Mišios 9.00 val. ir 18.00 val.

Gruodžio 26 d. Šventosios Šeimos iškilmė
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.

Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00val.

Sausio 6 d. Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

 

web sprendimas c-4