Paroda

Raktažodžiai:

Parapijos namuose veikia parodėlė "Padaryk mane gerumo ženklu", skirta paminėti 100-ąsias kardinolo
Vincento Sladkevičiaus gimimo metines. Parodėlėje eksponuojami mokytojų Jurgitos Žilinskienės ir Danutės Pundienės mokinių darbeliai. Parodėlę organizavo dekanato tikybos mokytojų koordinatorė D. Pundienė.


web sprendimas c-4