Pasirengimas Molėtų bažnyčios išorės atnaujinimui

Molėtų parapijos klebono monsinjoro Kęstučio Kazlausko iniciatyva, pastoracinei ir ekonominei taryboms pritarus, pradėtas rengti Molėtų šv. Petro ir Povilo bažnyčios stogo, fasadų ir šventoriaus statinių tvarkybos (remonto) projektas, kurio skaičiuojamoji vertė 15 125 eurai. Projektas bus parengtas gruodžio mėnesį, o minėtą sumą už projekto parengimą Molėtų parapija turės sumokėti savomis lėšomis iš karto.

Rengti šį projektą nuspręsta dėl prastos bažnyčios išorės fasado apdailos būklės. Išorinis dažų sluoksnis sutrūkinėjęs, atsilupęs, į bažnyčios išorinių sienų tinką bei mūrą patenka drėgmė, kuri ardo fasado tinką ir mūrą. Yra atsilupusių sienų tinko gabalų, ypatingai - ties lietvamzdžiais. Projektas labai svarbus ir reikalingas dokumentas, kadangi tik jį parengus bus suteikta galimybė dalyvauti paveldotvarkos programoje prašant lėšų iš valstybės biudžeto kartu prisidedant ir Molėtų parapijai.

Rengiant projektą polichrominius žvalgomuosius Molėtų bažnyčios išorės sienų tyrimus atliko aukščiausios kategorijos sienų tapybos restauratorė architektė Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė. Tyrimų metu aptikti šešių spalvų bažnyčios nudažymo sluoksniai. Dabartinės balkšvos spalvos bažnyčios išorės sienos buvo dažytos melsva, mėlyna, pilkai šviesia, žydra, ochros, plytine spalvomis.

Pagal paveldosauginius reikalavimus, turi būti atkuriamos pirminės spalvos. Projektui vadovaujanti aukščiausios kategorijos architektė Nijolė Ščiogolevienė ir jos specialistų komanda bei Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas svarstys, kokią spalvą parinkti Molėtų bažnyčios išorės sienoms. Taip pat klebonas planuoja dar siūlyti svarstyti ir autentiškų bokštų, buvusių iki 1944 metų, atstatymą.

Linos Gaižutienės tekstas

web sprendimas c-4