Rugsėjo 18 d.

Raktažodžiai:

Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
Prieš 10.30 val. šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

web sprendimas c-4