Rugsėjo 28 d.

Molėtų bažnyčioje vyks antrasis šių metų sakralinės muzikos festivalio
"Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“ koncertas.

Solistai: Virgilijus Noreika (tenoras), Dainius Puišys (baritonas).
Akompanuoja Vytautas Lukočius (fortepijonas).
Koncertą veda muzikologas Viktoras Gerulaitis.
Programoje: operų arijos, dainos, romansai, duetai, populiarūs lietuvių ir užsienio autorių kūriniai.

Pradžia 12 val.

web sprendimas c-4