Sakralinės muzikos festivalis

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje prasideda sakralinės muzikos festivalis
"Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis".

Pirmasis festivalio koncertas vyks rugsėjo 14 d. 12.30 val.

Klasikinės muzikos koncertas

Programoje: J. Pachelbell, J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Massenet, G. Faure, L. Denza,                        E. Gigout kūriniai.                          

Atlikėjai:    Diana Encienė (vargonai)
                 Regina Šilinskaitė (sopranas)
                 Dalia Suraučiūtė (smuikas)
 

web sprendimas c-4