Sakralinės muzikos festivalis

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 
9 - asis sakralinės muzikos festivalis

"Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis"

Festivalio programa:
 

Birželio 27 d. 10 val.
Atidarymo koncertas

Solistė Regina Šilinskaitė
Vargonuoja Diana Encienė
 

Liepos 6 d. 10 val.

Vargonuoja kanauninkas Petras Linkevičius
 

Liepos 25 d. 10 val.

Vargonuoja Fausto Caporali (Italija)
 

Rugpjūčio 1 d. 10 val.

Vargonuoja Wolfram Syre (Norvegija)

web sprendimas c-4