Sausio 2 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sakys pamokslą per rytines šv. Mišias (8.30) ir aukos šv. Mišias (10.30 val.).
Vyskupas pristatys 2022 metų katalikišką kalendorių "Šventumo keliu".

web sprendimas c-4