Sinodo susitikimas

Raktažodžiai:
Nuoširdus ačiū visiems, kurie dalyvaujate šiame sinodiniame procese, kad skiriate savo laiką.

Keliaujame toliau ir kviečiame visus dalyvauti kitame Sinodo susitikime, kuris vyks Molėtų parapijos namuose
kovo 18 d. po vakarinių šv. Mišių. Aptarsime trečią ir ketvirtą temas.

Keliauti drauge įmanoma tik remiantis bendruomeniniu įsiklausymu į Žodį ir Eucharistijos šventimu. Kalbėsimės kaip mūsų bendruomenėje malda ir liturginiai šventimai įkvepia ir orientuoja mūsų bendrą gyvenimą ir kaip esame kviečiami prisidėti prie Bažnyčios misijos.
 
Moderatorės
Vilma Židonienė
Vilma Kazakevičienė
web sprendimas c-4