Skelbimai

Vasario 9 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose 15 val. klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas susitiks su parapijos jaunimu.

Paroda

Raktažodžiai:

Vasario 2 d. 12.15  val. kviečiame aplankyti Molėtų parapijos namuose atidaromą vilniečio dailininko
Antano Razmaus tapybos darbų parodą
.

Vasario 2 d.

Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios)
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Šią dieną šventinamos žvakės.

Sausio 26 d.

Popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį laišką „Aperuit illis“ ir nurodė, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis.
(daugiau informacijos rasite čia)

Šį sekmadienį Molėtų parapijos namuose po 11 val. šv. Mišių bus skaitoma visa Evangelija pagal Morkų.

Kviečiame visus norinčius skaityti, klausyti ir apmąstyti Šventąjį Raštą bei pabendrauti prie arbatos puodelio.

Sausio 6 d.

Raktažodžiai:

Trys Karaliai - Viešpaties Apsireiškimo iškilmė

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Sausio 5 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje koncertuos Judita Leitaitė, smuikininkė Paulina Daukšytė ir pianistas Jurijus Suchanovas.

Pradžia 12 val.

Sausio 1 d.

Minėsime Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos dieną ir melsime Dievo palaimos
Naujiesiems 2020 metams.

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Gruodžio 31 d.

Raktažodžiai:

Padėkos šv. Mišios (18 val.) už praėjusius 2019 metus.

Kalėdų laiko pamaldos

Gruodžio 24 d. (antradienis) Kūčios
21 val. Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d. (trečiadienis) Kristaus gimimas - Šv. Kalėdos
9 val. Kalėdų ryto šv. Mišios

Gruodžio 26 d. (ketvirtadienis) Šv. Kalėdų antroji diena
10 val. ir 18 val. šv. Mišios

Gruodžio 29 d. (sekmadienis) Šventoji šeima
9 val. ir 11 val. šv. Mišios

Gruodžio 21 d.

Molėtų bažnyčioje švęsime susitaikinimo pamaldas.

17 val. Adventinė Išpažintis
18 val. šv. Mišios

web sprendimas c-4