Skelbimai

Rugsėjo 16 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus (11 val.).
Šv. Mišių aukai vadovaus ir pamokslą sakys vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis.
Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Po šv. Mišių (12.30 val.) vyks valstybinio choro "Vilnius" koncertas.

Pasirengimas susitikimui su Šventuoju Tėvu

2018 m. rugsėjo 10 d. (pirmadienį) 18.45 val. (po šv. Mišių) ir 2018 m. rugsėjo 15 d. (šeštadienį)
16 val. Molėtų parapijos namuose vyks pasirengimas susitikimui su Šventuoju Tėvu.
Žiūrėsime dokumentinį filmą „Pranciškus - Popiežius iš Naujojo pasaulio“.

Rugsėjo 11 d.

Grįžtame į Biblijos skaitymo vakarus su kunigu Algirdu Akelaičiu.
Susitikimai vyks Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salėje kas antrą antradienį nuo 17 val.

Rugpjūčio 23 d.

Raktažodžiai:

Minėsime Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dieną.
Šv. Mišios 18 val.

Žolinė

Raktažodžiai:

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val. Molėtų bažnyčioje.

Kviečiame į atlaidus

Rugpjūčio 12 d. 12 val. švęsime šv. Lauryno atlaidus Videniškiuose. Šv. Eucharistijai vadovaus kunigas Mykolas Sotničenka.

Kviečiame į piligrimystę

Raktažodžiai:

Liepos 29 d. organizuojama piligrimystė pėsčiomis nuo Mindūnų į Rudesos koplyčią ~ 5 km. Piligrimystei išvykstama nuo Molėtų parapijos namų 13.30 val. Rudesos koplyčioje švęsime šv. Eucharistiją ir adoracijoje pagarbinsim Viešpatį švč. Sakramente. Po maldos vyks suneštinė agapė - vaišės šventoriuje. Jei turite ūpo ir sveikatos, kviečiame keliauti kartu.

Kvietimas vykti į Pivašiūnus

Rugpjūčio 22 d. (trečiadienis) - Gyvojo Rožinio draugijos diena Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaiduose Pivašiūnuose. Melsimės už Popiežių Pranciškų ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą ir minėsime Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo vainikavimo 30-metį.

Paroda

Raktažodžiai:

Liepos 8 d. parapijos namuose atidaroma respublikinės tradicinio siuvinėjimo stovyklos
"Žaliasis laumžirgis" darbų paroda.

Liepos 1 d.

Švęsime titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus (11 val.).
Šv. Mišias aukos kunigas, pedagogas, žurnalistas, lakūnas, Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionas
plk. ltn. Virginijus Veilentas. 

web sprendimas c-4