Skelbimai

Birželio 17 d.

Molėtų bažnyčioje vyks XVII-ojo sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" atidarymo koncertas.

Pradžia 12 val.

Šeimų ir jaunimo vakaras su Teofiliumi

Birželio 17 d. kartu su Palaimintuoju Teofiliumi šlovinkime Viešpatį, bendraukime ir vaišinkimės.

16.30 val. Švč. Sakramento adoracija ir šeimų ir jaunimo šlovinimas Kaišiadorių katedroje
18 val. Šv. Eucharistijos šventimas
19.30 val. Agapė ir bendrystė Sielovados centro III aukšto salėje

Laukiame jūsų registracijos elektroniniu paštu: seimos.c@ks.lcn.lt

Birželio 10 d.

Švęsime šv. Antano atlaidus (11 val.). 
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas teiks Sutvirtinimo sakramentą ir pašventins atnaujintą Molėtų bažnyčios centrinį altorių. 

Kvietimas vykti į susitikimą su popiežiumi

Raktažodžiai:

2018 m. rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis Šventasis Tėvas Pranciškus!

Popiežius susitiks su Lietuvos tikinčiųjų bendruomene, jaunimu, dvasininkais, neįgaliaisiais, vienuolėmis ir vienuoliais, tremtiniais ir politiniais kaliniais bei išgyvenusiais Holokaustą žmonėmis. Dvi dienas truksiančio vizito Lietuvoje metu Popiežius aplankys Vilnių ir Kauną.

Gegužės 12 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos dekanato diena.

Gegužės 6 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje vyks Motinos dienos šventinis koncertas.

Pradžia 12.15 val.

Kvietimas vykti į piligriminę kelionę

Balandžio 29 d. (sekmadienį) organizuojama piligriminė kelionė į Kaišiadorių katedros palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčią.

Balandžio 8 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje koncertuos Molėtų menų mokyklos kanklių ansamblis "Žaižara".
Programoje skambės lietuvių liaudies kūriniai, taipogi lietuvių bei užsienio populiariosios muzikos kompozitorių kūriniai.

Pradžia 12 val.

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka

Kovo 25 d. Verbų sekmadienis
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Kovo 29 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės šv. Mišios 18 val.

Kovo 24 d.

Susitaikinimo pamaldos 17 val.
Gailestingumo šv. Mišios 18 val.

web sprendimas c-4