Skelbimai

Lapkričio 6 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį sekmadienį 12 val. Molėtų bažnyčioje vyks regioninis šermenų giesmių giedojimo renginys "Lietuvių šermenų giesmės".
Dalyvaus folklorinio meno mėgėjų kolektyvai iš Marijampolės, Šakių, Švenčionių, Rokiškio ir Molėtų.

Lapkričio 2 d.

Raktažodžiai:

Mirusiųjų pagerbimo dieną šv. Mišios aukojamos 9, 11 ir 18 val.

16 val. melsimės už mirusius naujosiose Molėtų kapinėse.

Kapų žvakės šventinamos po šv. Mišių.

Lapkričio 1 d.

Raktažodžiai:

Visų Šventųjų dieną šv. Mišios aukojamos 9, 11 ir 18 val.

17 val. procesija eis iš bažnyčios į senąsias kapines.
Turėkite procesijos žvakę.

Kapų žvakės šventinamos po šv. Mišių.

Dvasinės pratybos

Kviečiame dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos "Dvasinėse pratybose" kasdieniniame gyvenime.
Dvasinės pratybos - tai būdas atnaujinti savo santykį su Dievu.

Pirmasis susitikimas parapijos namuose spalio 20 d. (ketvirtadienį) po vakarinių šv. Mišių (18.45 val.).

Tarnystė

Raktažodžiai:

Spalio 16 d. 9 val. Molėtų bažnyčioje šv. Mišias aukos š. m. rugsėjo 25 d. į kunigus įšventintas ir paskirtas Molėtų parapijos vikaru Mindaugas Grenda.

Spalio 16 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį sekmadienį 12 val. Molėtų bažnyčioje vargonuos Vytenis M. Vasyliūnas (Vokietija).
Koncerto programoje skambės J. S. Bach, M. K. Čiurlionio, F. Liszt, M. E. Bossi, J. Alain kūriniai.

Keičiasi šv. Mišių laikas

Raktažodžiai:

Nuo spalio 1 d. vakarinės šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 18 val.

Dėl pasirengimo priimti sakramentus

Kviečiami registruotis norintys priimti Pirmosios šv. Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentus. 
Ateinančiais sekmadieniais (rugsėjo 25 d. ir spalio 2 d.) po 9 val. ir 11 val. šv. Mišių Molėtų bažnyčioje Jūsų lauks tikybos mokytojas.

"Kelionė su Bernardinai.lt"

Šių metų trečiąjį žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį jau galite rasti Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalo kaina 10 lt.

Knygos pristatymas

Rugsėjo 11 d. 11 val. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre (Birutės g. 9, Kaišiadorys) bus pristatoma teologo, Šv. Rašto vertėjo, Kaišiadorių vyskupijos kunigo Česlovo Kavaliausko (1923-1997) lig šiol neskelbtų rankraščių aktualiomis tikėjimo temomis knyga "Iš kun. Česlovo Kavaliausko rankraščių".
Knygos sudarytoja Jurgita Fedorinienė.

web sprendimas c-4