Spalio 12 d.

Sakralinės muzikos festivalį "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis"
Molėtų bažnyčioje tęsia vargonų muzikos koncertas.

Vargonuoja Aleksandras Isakovas.

Pradžia 12 val.

web sprendimas c-4