Spalio 26 d.

Sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas.

Pradžia 12 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web sprendimas c-4