Spalio 7 d.

Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją Rožinio Karalienę. 

Spalio 7 d., šeštadienį, 10.00 val., Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos
šv. Mišios už visus Gyvojo Rožinio kalbėtojus, dvasios tėvus, koordinatorius, vadovus, geradarius ir rėmėjus bei už visas dekanato parapijas.

Prieš šv. Mišias, 9.15 val., bus meldžiamasi Rožinio malda su šv. Jono Pauliaus II Rožančiumi, kurį mūsų bažnyčiai padovanojo vyskupas Juozas Matulaitis.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas
Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė
Aušrinė Andreikėnienė

web sprendimas c-4