Stabdomos viešos pamaldos

Raktažodžiai:

Lietuvos vyskupų nutarimu viešos pamaldos bažnyčiose stabdomos nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d.
Dėl sielovadinių patarnavimų galima kreiptis į parapijos kleboną ir vikarą telefonu arba elektroniniu paštu.

Bažnyčia bus atvira privačiai maldai žemiau nurodytu laiku:

Gruodžio 17 d., 18 d., 21 d., 22 d., 23 d. nuo 17 val. iki 18 val. 
Gruodžio 19 d. (šeštadienį) nuo 9 val. iki 18 val.
Gruodžio 20 d. (sekmadienį) nuo 9 val. iki 11 val.

Minėtu laiku bažnyčioje bus galima įsigyti kalėdaičių.

web sprendimas c-4