Suskaitmenintos senosios metrikų knygos

Raktažodžiai:

Birštone įvykus Kaišiadorių vyskupijos metrikinių dokumentų skaitmeninimo rezultatų pristatymui, projekto įgyvendintojai - Lietuvos Respublikos Vyriausiojo archyvaro tarnyba Kaišiadorių vyskupijai perdavė kompiuterio laikmeną (išorinį diską) su 43 vyskupijos parapijų (bažnyčių) metrikų knygų ir kitų dokumentų skaitmeninėmis kopijomis. Tikimasi, kad ateityje prie šių dokumentų bus galima prisiliesti visiems norintiems.

Tai jau trečioji vyskupija, kurios bažnyčių metrikų knygos buvo suskaitmenintos įgyvendinant projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“. Kaišiadorių vyskupija skaitmeninimui pateikė daugiau nei 1400 vienetų bažnytinių knygų - metrikų (krikšto, santuokų, laidotuvių), parapijiečių sąrašų ir užsakų, saugotų vyskupijos parapijų archyvuose. Buvo skaitmeninamos seniausios - iki 1920 metų metrikų knygos. Skaitmeninimo darbai buvo pradėti praėjusių metų rudenį. Jie vyko trijose vyskupijos vietose - Molėtuose, Elektrėnuose ir Birštone. Vyskupijos kurijai koordinuojant, knygas iš parapijų atrinko ir suvežė klebonai, skaitmeninimui patalpas ir priemones skyrė dekanai. Molėtų dekanato dekanas parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas kalbėjo, kad buvo suskaitmenintos seniausios Molėtų parapijos metrikų knygos, tarp kurių yra ir datuojamų XVII amžiumi. Taip pat suskaitmeninti ir kiti dokumentai - vyskupų, klebonų raštai ir pan. Senieji metrikai ir toliau saugomi bažnyčios archyve. „Skaitmeninimas buvo labai reikalingas procesas, nes tai galimybė išsaugoti senąsias knygas. Padarytas didžiulis darbas. Svarbu tai, kad skaitmeninant išsaugota labai daug duomenų ir informacijos. O tai yra didelis turtas,“ - sakė monsinjoras ir paminėjo, kad ateityje visi galės internete rasti juos dominančią informaciją.

Parapijos informacija

web sprendimas c-4