Tėvas Pijus

Raktažodžiai:

Tėvas Pijus (1887-1968), nuolankus kapucinų kunigas, kilęs iš Italijos San Giovanni Rotondo miestelio, buvo Viešpaties palaimintas daugeliu nuostabių ir paslaptingų dovanų. Viena ryškiausių buvo stigmos. Ištisus 50 metų Tėvas Pijus turėjo Kristaus žaizdas.

Jis taipogi turėjo biolokacijos, pranašystės, atvertimo, minčių skaitymo ir stebuklingo išgydymo dovanas. Jam užtariant, žmonės lig šiol yra pagydomi, ko negali paaiškinti nei medicina, nei mokslas. Kur kas svarbesni, nors ir ne tokie vaizdingi, yra dvasiniai išgijimai, kurie įvyksta įvairiose pasaulio vietose, Tėvui Pijui tarpininkaujant.

Žvelgiant į gerai išsilaikiusį Tėvo Pijaus kūną, sunku patikėti, jog jis mirė daugiau nei prieš 40 metų.

Malda į Tėvą Pijų

Mylimas Tėve Pijau, šiandien aš jungiuosi maldoje kartu su tūkstančiais kitų, kurie myli ir garbina tave Kristaus vardu. Jie prašo išgydymo ir sielos išganymo, žemiškų ir dvasinių palaiminimų, kūno ir dvasios ramybės. Tavo bendrystės su Viešpačiu dėka, Jis išgano tuos, kuriuos tu užtari, ir atleidžia tiems, kuriems tu prašai atleidimo Jėzaus vardu. Paženklintas matomomis Nukryžiuotojo Kristaus žaizdomis, kurias turėjai 50 metų, tu buvai mūsų laikų išrinktasis pašlovinti Nukryžiuotąjį Jėzų. Prašau, leisk mums susigrąžinti Jėzaus Kristaus žaizdų garbinimą, nes mes išpažįstame Jo Brangų Kraują, kaip tikrą išgelbėjimo ir apvalymo ženklą.

Su meile apmąstydami žaizdas, kuriomis buvo pervertos tavo rankos, pėdos ir šonas, kaip ir mylimo Jėzaus Kristaus, mes ne tik prisimename Jo bei tavo pralietą kraują, kantriai pakeliant skausmą, bet ir tave gaubusį švelnų gėlių aromatą, simbolizuojantį Viešpaties šventumo dvelksmą.

Tėve Pijau, tegul ligonių išgijimas, tau užtariant, tampa akivaizdžiu liudijimu, jog esi Viešpaties pakviestas į Šventųjų bendriją. Savo gerumu padėk man (paminime savo prašymą ir persižegnojame).

Palaimink mane ir mano artimuosius. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.

Tėvo Pijaus mintys apie dvasinę šeimą:

  • Aš myliu savo dvasinius vaikus taip, kaip savo sielą ir net labiau.
  • Jei aš imu rūpintis siela, aš rūpinuosi visa jos šeima, kaip savo dvasiniais vaikais.
  • Jums, mano dvasiniai vaikai, niekada nepritrūks mano maldų.
  • Jei mano dvasinis vaikas pasiklys, aš paliksiu savo bandą ir surasiu jį.
web sprendimas c-4