Trys advento keliai

Raktažodžiai:

Jau šį sekmadienį Lietuva kartu su visu krikščioniškuoju pasauliu pasitiks adventą - bažnytinį laikotarpį, skirtą Jėzaus Kristaus gimimo šventėms pasiruošti. Tačiau Lietuvos žmonės, besiblaškantys tarp pagonybės ir krikščionybės, turės kelis adventus. Išryškėja trys pagrindinės advento rūšys: pagoniškasis adventas, prekybinis adventas ir krikščioniškasis adventas.

Pagoniškasis advento šventimas daug kuo primena krikščioniškąjį, išskyrus vengimą minėti Jėzų Kristų ir akcentuoti pasiruošimą Jo atėjimui. Tai puikus metas žvakių šviesoje surengti jaukią vakaronę su įvairiais žaidimais ir burtais, dažnai apeigas praturtinant rytų šalių papročiais. Pagoniškojo advento šalininkai didžiuojasi, kad puoselėja prosenelių tradicijas, tačiau nenori pripažinti, kad mūsų senoliams adventas pirmiausia buvo ne saulėtų dienų, o Jėzaus Kristaus laukimo metas.

Prekybinis adventas nušluoja ir krikščioniškąsias, ir tautines tradicijas. Pamatas, ant kurio jis pastatytas, yra žmogaus godumas. Prekybinis adventas prasideda jau lapkričio mėnesio pradžioje, jo didžiausia "šventenybe" tampa nuolaida, išpardavimas ir pilni krepšiai pirkinių. Ko nepadarysi dėl nuolaidos? Nesunku ištisas valandas stovėti eilėje, nesunku naktį keltis ir važiuoti į parduotuves, kurios rengia "naktinius išpardavimus". Ir jeigu prekybinio advento scenarijaus autoriai sugalvotų, kad "Visų laikų Didysis išpardavimas" bus Kalėdų nakties ar Kalėdų ryto Mišių metu, bijau spėlioti, bet tikinčiųjų nuolaida gal būtų daugiau nei tikinčiųjų Jėzumi Kristumi. Viešpatie, kaip norėčiau, kad tai, ką rašau, nebūtų tiesa!

Krikščioniškojo advento, kaip ir krikščionio gyvenimo, centras yra dalyvavimas Dievo meilėje per Jėzų Kristų, ir, liudijant Jėzų, tos meilės liudijimas kitiems. Krikščioniui adventas yra malonės laikas, skirtas pasiruošti Jėzaus Kristaus atėjimui. Krikščioniui yra nauja pradžia, o ne tik prisiminimas, ką darė senoliai. Krikščionybė jokiu būdu nepanaikina folkloro, tradicijų, tautiškumo, o tiesiog apvalo tautą nuo prietarų ir negyvų stabų garbinimo. Adventas nėra liūdesio ar atgailos laikas, tai metas, skirtas geriau pažinti Jėzaus asmenį ir pasiruošimas Jį priimti. Jei noriu geriau pažinti kitą asmenį, turiu sukaupti į jį dėmesį, savotiškai atsiriboti nuo aplinkos, kad geriau matyčiau tą, kurio laukiu. Advento metu Jėzus savo mokinius vilioja į dykumą, į vienumą su Juo, kad ten apreikštų sielai savo artumą. Jėzų mylinti krikščionio siela sutinka Jį ateinantį per Biblijos Žodį, Bažnyčios sakramentus ir kito žmogaus artumą. Ypač svarbu per adventą tinkamai ir nuoširdžiai pasiruošti Susitaikinimo sakramentui - išpažinčiai. Prisiminti krikščioniškojo gyvenimo praktikas, kurios gaivina tikėjimą: maldą, pasninką ir išmaldą. Advento metu dera pagerbti Mergelę Mariją, kuri nešiojo ir pagimdė pasauliui Dievo Sūnų, todėl per adventą tinka kalbėti Rožančių, giedoti Marijos valandas arba tiesiog vakarais uždegti žvakę prie Marijos paveikslo arba ikonos.

Trys advento keliai. Žmogus pats renkasi, kuriuo keliu nori eiti, svarbiausia nesiblaškant eiti tuo keliu, kuris veda į tikrąsias Kalėdas, į tikrą gyvenimą. Linkiu, kad šis adventas sustiprintų mūsų krikščioniškąją tapatybę.

Kun. Marius Talutis

Komentarai

Ievužė portretas

"Prekybinis adventas"

"Prekybinis adventas" puiki sąvoka. Prekybiniai biznieriai netikinčiam žmogui įskiepija, kad be dovanų gerumas neateina. Kartais atrodo, kad jei nebus dovanų nebus ir jausmo. Tačiau. Visgi.

Kartais bandau įsivaizduoti kaip atrodytų Kalėdos be dovanų, eglutės, girliandų ir visokių kitokių blizgučių, kurie tarsi atneša tą šiltą jausmą. Kaip atrodytų Kalėdos jei būtų išaukštinamas tik Jis, gimęs Jėzus? Gal mūsų tikėjimas būtų tvirtesnis? O gal kaip tik... nuvystų ši komercijos iškreipta šventė? Tiesiog mąstau.

O dėl adventinio laiko. Stengiuosi keistis. Kad nenusiminčiau taip kaip pernai.

Su savo bendruomenėle susigalvojom bendrą veiklą, kurią darysime kartu. Ir asmeniškai, pasiryžau sakiniui "Jėzau, Tu man BRANGESNIS už..."  ne, tai ne mėsa penktadienį, per daug lengva būtų :)

Gal ir ne vietoje čia su savo komentaru. Bet lyg šį straipsnelį perskaičius, ir šaltai pūgai pabarbenus už lango, kilo  tokie pamąstymai.

AMI portretas

Vietoj

Vietoj ir net labai:)

Iš tiesų pamąsčiau: jei sakome, kad visa kas brangiausia mums duodama ne už pinigus, tai kaip galėtume švęsti ir laukti  'nekomerciškai'? Ir prigalvojau ne vieną variantą ir bandysiu:) Be abejo visai be pirkimų neapseisiu, bet kiek laiko, meilės ir minčių galėsiu įkrauti į gaminamas puošmenas ir dovanėles, tai ojojoi:))

"Jėzau, Tu man BRANGESNIS už..." gražu. Labai gražu. Ir nors iš pirmo žvilgsnio gal taip ir neatrodo, bet šios dienos Evangelija man labai 'į temą' adventui, kaip Kalėdų uvertiūrai:) Ir jei dar pavyktų įžvelgti, kurioje vietoje matosi kaip Jėzus daro stebuklus -  būtume labai apdovanoti ir gautume nemirtingą dovaną:)

RU portretas

Kuriuo keliu

Taip, "prekybino advento" šaukliai išradingai naudoja visokias priemones, kad tik "atverstų" mus į tikėjimą, jog be dovanų neateis Kalėdos... Ir neriamės iš kailio, kad tik "sudaiktintume" visą tą gerumą, kurį norėtume dovanoti. Tikru galvosūkiu tampa pastangos surasti brangiems žmonėms dovaną, kuri kuo geriau atspindėtų dovanojamą jausmą.
Deja, deja labai dažnai nusiviliu savo gebėjimais sulieti dovaną su jausmu...
Ne tuo keliu...

vilma k portretas

Laukimas

O man ne tiek yra svarbios žibančios lemputės, dovanos ir papuoštos eglutės, kiek svarbu yra, kaip bus papuoštos mūsų širdys. Nes ten yra ta vieta į kurią ateina Jėzus.

AMI portretas

Darbai

Matai, aš mintimis aplekiu aplink pasaulį kasdien:))

Labai svarbu vidų auginti, bet priauginus reiktų dalintis. Juk sakoma mintimis, žodžiais ir darbais. Jų vienovė duoda vaisių. Dovana be minties - pusė dovanos, mintis gali atstoti dovaną, bet ir tai ir tai - jau šventė!  O geri darbai - Kalėdų šventės. Ir nebūtinai gruodį:))

Kornelija portretas

Laukimas

Kaip sakė AMI, labai svarbu vidų augint; ta proga pamąstymui -
Tikro pasninko būdas

Susilaikyti nuo kitų teisimo,
Švęsti Kristaus buvimą juose.
 
Susilaikyti nuo skirtumų akcentavimo,
Švęsti viso gyvenimo vienybę.
 
Susilaikyti nuo tariamos tamsos,
Švęsti šviesos tikrovę.
 
Susilaikyti nuo liguistų minčių,
Džiaugtis gydančia Dievo jėga.
 
Nekalbėti niekinančių žodžių,
Džiaugtis tyrinančiais žodžiais.
 
Susilaikyti nuo nepasitenkinimo,
Švęsti dėkingumą.
 
Susilaikyti nuo pykčio,
Švęsti kantrumą.
 
Susilaikyti nuo pesimizmo,
Švęsti optimizmą.
 
Susilaikyti nuo nerimo,
Gėrėtis Dievo Apvaizda.
 
Susilaikyti nuo priekaištų,
Švęsti pripažinimą.
 
Susilaikyti nuo negatyvumo,
Džiaugtis pritarimu.
 
Susilaikyti nuo nuolatinės įtampos,
Švęsti nuolatinę maldą.
 
Susilaikyti nuo priešiškumo,
Švęsti nesipriešinimą.
 
Susilaikyti nuo kartėlio,
Švęsti atleidimą.
 
Susilaikyti nuo rūpinimosi savimi,
Švęsti gailestį kitiems.
 
Susilaikyti nuo asmeninio teisumo,
Švęsti visuotinę tiesą.
 
Susilaikyti nuo baimės,
Švęsti viltį.
 
Susilaikyti nuo mieguistumo,
Švęsti entuziazmą.
 
Susilaikyti nuo įtarumo,
Laikytis tiesos.
 
Susilaikyti nuo minčių, kurios silpnina,
Džiaugtis pažadais, kurie įkvepia.
 
Susilaikyti nuo liūdesio šešėlių,
Švęsti giedrą saulę.
 
Susilaikyti nuo tuščių plepalų,
Švęsti tikslingą tylą.
 
Susilaikyti nuo slegiančių problemų,                                                                          
Švęsti stiprinančią maldą.

Gražaus ir prasmingo laukimo:)

web sprendimas c-4