XV-asis sakralinės muzikos festivalis

Rugsėjo 11 d. 12 val.
XV-ojo sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis"
atidarymo koncertas Molėtų bažnyčioje.

web sprendimas c-4