Liepos 21 d.

Birželio 30 d.

Tituliniai šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai (10.00 val.)

Atlaidų šv. Mišių aukai vadovaus ir pamokslą sakys Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų
kapelionas pulkininkas leitenantas kunigas Remigijus Butkevičius.

Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Vakarinių mišių nebus.

Birželio 23 d.

Šv. Jono Krikštytojo gimimo atlaidai Stirnių bažnyčioje
Šv. Mišios 13.30 val.

Birželio 16 d.

Šv. Antano Paduviečio atlaidai ir Pirmosios Komunijos šventė Molėtų bažnyčioje (10.00 val.)

Švč. Sakramento adoracija

Nuo birželio 1 d. 11.00 val. iki birželio 2 d. 10.00 val. Molėtų bažnyčioje vyks nepertraukiama
Švč. Sakramento adoracija.
Kviečiame užeiti į zakristiją ir pažymėti jums tinkamą laiką, kad būtų užtikrinta nepertraukiama adoracija.

Piligrimų keliu - paskui palaimintąjį Mykolą Giedraitį

Paskutinį balandžio šeštadienį pirmąkart vyko piligriminė kelionė „Būki kantrus iki mirties ir
suteiksiu tau gyvybės vainiką“ palaimintojo Mykolo Giedraičio 600 metų gimimo sukakčiai
paminėti. Kelionės dalyviams tereikėjo apsiauti patogiu apavu, turėti vandens ir užkandžių, o žygio
organizatorei Vandai Korolkovienei teko sustyguoti visas matomas ir nematomas „smulkmenas“.
Net ir oras buvo lyg užsakytas kelionei – nei per karštas, nei per šaltas, o svarbiausia – be lietaus.

Gegužės 4 d.

Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos ir palaimintojo Mykolo Giedraičio minėjimo šventė
Videniškių šv. Lauryno bažnyčioje

Balandžio 27 d.

Palaimintojo Mykolo Giedraičio piligriminis kelias "Būki kantrus iki mirties ir suteiksiu tau gyvybės vainiką" Giedraičiai - Videniškiai.
Išankstinė registracija iki balandžio 20 d.

Balandžio 16 - 18 d.

Lietuvos Caritas kviečia į pagalbos Ukrainos žmonėms akciją.
Caritas skelbiamų daiktų bei maisto produktų priėmimas vyks Molėtų parapijos namuose
Šv. Jono Pauliaus II g. 2,  nuo 14 iki 16 val.

Didžiojo Tridienio ir Velykų pamaldų laikas

Kovo 28 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės - Eucharistijos Sakramento įsteigimo minėjimas
Šv. Mišios 18.00 val. 

Kovo 29 d. Didysis Penktadienis
Viešpaties Jėzaus kančios ir mirties ant kryžiaus paminėjimas
Pamaldų pradžia 18.00 val.
Rinkliava Šventajai Žemei

Kovo 30 d. Didysis Šeštadienis
Šventoriuje bus kūrenamas laužas - galima pagarbiai sudeginti pasenusias devocionalijas.
Velyknakčio pamaldų pradžia - saulei nusileidus 18.49 val.
Einant į pamaldas derėtų pasiimti žvakę ir indelį su vandeniu. 
Po pamaldų bus šventinami velykiniai valgiai.

Kovo 31 d. Šv. Velykos
Pamaldų pradžia 8.00 val.

Balandžio 1 d. Velykų antroji diena
Pamaldos 10.00 val. ir 18.00 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4