Gegužės 4 d.

Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos ir palaimintojo Mykolo Giedraičio minėjimo šventė
Videniškių šv. Lauryno bažnyčioje

Balandžio 27 d.

Palaimintojo Mykolo Giedraičio piligriminis kelias "Būki kantrus iki mirties ir suteiksiu tau gyvybės vainiką" Giedraičiai - Videniškiai.
Išankstinė registracija iki balandžio 20 d.
el. p. vanda.korolkoviene@gmail.com, monarchistas@gmail.com
tel.: 8 659 83601, 8 655 55559

Balandžio 16 - 18 d.

Lietuvos Caritas kviečia į pagalbos Ukrainos žmonėms akciją.
Caritas skelbiamų daiktų bei maisto produktų priėmimas vyks Molėtų parapijos namuose
Šv. Jono Pauliaus II g. 2,  nuo 14 iki 16 val.

Didžiojo Tridienio ir Velykų pamaldų laikas

Kovo 28 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės - Eucharistijos Sakramento įsteigimo minėjimas
Šv. Mišios 18.00 val. 

Kovo 29 d. Didysis Penktadienis
Viešpaties Jėzaus kančios ir mirties ant kryžiaus paminėjimas
Pamaldų pradžia 18.00 val.
Rinkliava Šventajai Žemei

Kovo 30 d. Didysis Šeštadienis
Šventoriuje bus kūrenamas laužas - galima pagarbiai sudeginti pasenusias devocionalijas.
Velyknakčio pamaldų pradžia - saulei nusileidus 18.49 val.
Einant į pamaldas derėtų pasiimti žvakę ir indelį su vandeniu. 
Po pamaldų bus šventinami velykiniai valgiai.

Kovo 31 d. Šv. Velykos
Pamaldų pradžia 8.00 val.

Balandžio 1 d. Velykų antroji diena
Pamaldos 10.00 val. ir 18.00 val.

Kovo 23 d.

Susitaikinimo pamaldos
17.00 val. Išpažintis
18.00 val. Eucharistijos šventimas

Kovo 11 d.

Raktažodžiai:

Minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Šv. Mišios 18.00 val.

Kovo 3 d.

Švęsime Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero atlaidus.
10.00 val. šv. Mišių aukai vadovaus Vilniaus šv. Rapolo parapijos kunigas Valentinas Šiuša.

Vakarinių mišių nebus.

Vasario 24 d.

Raktažodžiai:

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje solidarumo ir vienybės akcija
"Laisvė šviečia. Radarom!"
18.00 val. šv. Mišios už Ukrainą ir jos žmones
19.00 val. visuotinė tylos minutė
Po šv. Mišių vyks solidarumo koncertas

Kryžiaus Kelias

Raktažodžiai:

Gavėnios laikotarpiu šiokiadieniais Kryžiaus Kelio apmąstymas prasideda 17.15 val.
Sekmadieniais - 9.15 val.

Vasario 14 d.

Raktažodžiai:

Pelenų diena
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4