Vasario 5 d.

Raktažodžiai:

Šv. Agotos šventė
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val. (laiminama duona ir vanduo)

Vasario 2 d.

Raktažodžiai:

Grabnyčios - Kristaus Paaukojimo šventė
Šv. Mišios 10.00 val. ir 18.00 val. (laiminamos žvakės)

Keisis sekmadienio pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Nuo 2024 m.sausio mėnesio Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
sekmadieniais šv. Mišios bus aukojamos 10.00 val. ir 18.00 val.

Koncertas

Gruodžio 26 d. 10.30 val. Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks koncertas
"Gloria in excelsis Deo".
Koncertuos operos solistė Regina Šilinskaitė (sopranas) ir styginis "Draugų kvintetas".

Carito paramos akcija

Molėtų parapijos Caritas kviečia prisidėti prie tradicine tapusios Lietuvos Caritas organizuojamos vargstančiųjų paramos akcijos "Gerumas mus vienija".
Iki gruodžio 23 d. Molėtų bažnyčioje, prieš ir po šv. Mišių, budės Caritas moterys ir priims Jūsų piniginę auką bei įteiks Jums simbolinę Caritas žvakutę, kaip pagalbos vienas kitam simbolį.

Kalėdų pamaldų laikas

Raktažodžiai:

Gruodžio 24 d. Šv. Kūčios
8.30 val. ir 10.30 val. Kūčių ryto šv. Mišios
21.00 val. Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d. Kristaus Gimimas Šv. Kalėdos
9.00 val. šv. Mišios

Gruodžio 26 d. Šv. Stepono šventė
10.00 val. ir 18.00 val. šv. Mišios

Gruodžio 31 d.
8.30 val. šv. Mišios
10.30 val. Šv. Mišios Dėkojant Dievui už 2023 m.

Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
10.00 val. ir 18.00 val. šv. Mišios                       

Sausio 6 d.  Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
10.00 val. ir 18.00 val. šv. Mišios

Gruodžio 23 d.

Raktažodžiai:

Susitaikinimo pamaldos Molėtų bažnyčioje.
17.00 val. klausomos išpažintys
18.00 val. Eucharistijos šventimas

Jubiliejinis koncertas

Gruodžio 3 d. Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios choro 30-mečio koncertas
"Laukimo šviesa".
Vadovė Violeta Zutkuvienė, koncertmeisterė Lina Vaitkuvienė
Dalyvauja smuikininkų kvartetas. Vadovė Rūta Vyšniauskienė

Pradžia 12.00 val. (po šv. Mišių)

Gruodžio 3 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro Povilo bažnyčioje šv. Mišias aukos JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
(8.30 val. ir 10.30 val.).
Po šv. Mišių bus pristatomas 2024 m. katalikiškas kalendorius "Šv. apaštalas Paulius Turkijoje".

Bus galimybė įsigyti kalendorių.

Gruodžio 2 d.

Raktažodžiai:

Molėtų dekanato Caritas, katechetų ir Gyvojo Rožinio draugijos narių rekolekcijos.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4