Advokatūros akcija

Nuo pirmadienio (lapkričio 28 d.) prasideda akcija, kurios metu žmonės gali gauti nemokamą advokato konsultaciją. Akcija tęsis iki gruodžio 09 d.

Registruotis telefonu 8 612 59170

Lapkričio 20 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje švęsime
Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. 
Eucharistinė procesija 10.30 val.

Lapkričio 5 d.

Molėtų bažnyčioje vyks XXI-ojo Sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas "Malda".
Pradžia 18.30 val.

Lapkričio 2 d.

Vėlinės - mirusiųjų paminėjimo diena. Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje - 8.30, 10.30 ir 18.00 val.
Procesija į naująsias Molėtų kapines vyks 16.00 val.

Žvakės bus šventinamos po kiekvienų šv. Mišių.

Visą Vėlinių aštuondienį melsimės už mirusiuosius.

Lapkričio 1 d.

Visų Šventųjų iškilmė (šventė visiems katalikams privaloma) - šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 8.30, 10.30 ir 18.00 val.
Procesija į senąsias Molėtų kapines vyks 17.00 val.

Žvakės bus šventinamos po kiekvienų šv. Mišių.

Spalio 7 d.

Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją Rožinio Karalienę. Ši šventė vadinama Marijos Rožančinės vardu.

Spalio 7 d., penktadienį, 18 val., Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus Gyvojo Rožinio kalbėtojus, dvasios tėvus, koordinatorius, vadovus, geradarius ir rėmėjus bei už visas dekanato parapijas.

Prieš šv. Mišias, 17.15 val., bus meldžiamasi Rožinio malda su šv. Jono Pauliaus II Rožančiumi, kurį mūsų bažnyčiai padovanojo vyskupas Juozas Matulaitis.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas
Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė
Aušrinė Andreikėnienė

Rugsėjo 18 d.

Raktažodžiai:

Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
Prieš 10.30 val. šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Švč. Sakramento adoracija

Raktažodžiai:

Nuo rugsėjo mėnesio Švč. Sakramento adoracija Molėtų bažnyčioje vyks penktadieniais vieną valandą prieš vakarines šv. Mišias, t.y. nuo 17.00 val.

Rugpjūčio 28 d.

Raktažodžiai:

Tituliniai šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo atlaidai Stirniuose (13.30 val.).
Atlaidų šv. Mišių aukai vadovaus ir pamokslą sakys kun. Algimantas Baltuškonis.
Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Rugpjūčio 18 d.

Molėtų bažnyčioje vyks Lietuvos chorų vadovų Vasaros Akademijos choro studijos koncertas.
Pradžia 19.00 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4