Birželio 4 d.

Mons. Kęstučio Kazlausko kurso draugų susitikimas Videniškiuose.
Dėkojant už 33 metų Kunigystės Dovaną, Videniškių bažnyčioje 12 val. bus švenčiama Eucharistija.

Birželio 2 d.

Šventinis Tėvo dienos koncertas Molėtų bažnyčioje.

Pradžia 12.15 val.

Gegužės 29 d.

Raktažodžiai:

Tarptautinio jaunimo simfoninio orkestro "Baltosios naktys" koncertas Molėtų bažnyčioje.

Pradžia 19 val.

Gegužės 19 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose 12.15 val. atidaroma uteniškio medžio drožėjo, kolekcininko,
senosios buities muziejaus įkūrėjo Eglūno Židonio medžio darbų paroda "Sakralinė skulptūra".

Gegužės 13 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos dekanato diena.

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų laikas

Balandžio 18 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės Mišios 18 val.

Balandžio 19 d. Didysis Penktadienis
Kristaus Kančios pamaldos 18 val.
(Rinkliava Šventajai Žemei)

Balandžio 14 d.

Raktažodžiai:

Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis 
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Balandžio 13 d.

Susitaikinimo pamaldos Molėtų bažnyčioje.
17 val. Išpažinčių klausymas
18 val. Gailestingumo šv. Mišios

Tikybos mokytojų išvyka

Balandžio 2 d. tikybos mokytojai kartu su kolegomis dalyvavo edukacinėje išvykoje į Baltriškes Zarasų rajone, kur aplankė Tiberiados brolių bendruomenę.

Balandžio 6 d.

Raktažodžiai:

Molėtų dekanato Caritas narių rekolekcijos ir Lietuvos Caritas 30-mečio paminėjimas.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4