Spalio 7 d.

Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją, Rožinio Karalienę. Dar ši šventė vadinama Marijos Rožančinės vardu. Spalio 7 d. 11 val. , sekmadienį, Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus Gyvojo Rožinio kalbėtojus, dvasios tėvus, koordinatorius, vadovus, geradarius ir rėmėjus bei už visas dekanato parapijas.
Prieš šv. Mišias, 10.15 val., bus meldžiamasi Rožinio malda su šv. Jono Pauliaus II Rožančiumi, kurį mūsų bažnyčiai padovanojo vyskupas Juozas Matulaitis. 

Rugsėjo 30 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje koncertuos vokalinis ansamblis "Inmezzo" .
Muzikos programa "Lietuva, skambėk dainose", skirta atkurtos Lietuvos 100-mečiui.

Pradžia 12 val.

Atgailos valanda Švč. Sakramento adoracijoje

Rugsėjo 21 d. nuo 18.45 val. - 20 val. Švč. Sakramento adoracijos maldoje dėkosime Dievui už popiežiaus Pranciškaus atvykimą į Lietuvą. Melsime tinkamai paruošti savo širdis sutikti ir priimti
šv. Tėvo skelbiamą žinią. Adoracijos metu bus klausoma išpažinčių.

Rugsėjo 23 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje šv. Mišių nebus. Kunigai išvyksta į susitikimą su Šventuoju Tėvu.

Atmintinė vykstantiems į susitikimą su Šventuoju Tėvu Kaune

KVIETIMAI:
Atspausdintą kvietimą būtina turėti įeinant į sektorių. Visi kvietimai turi unikalius kodus, kurie bus skenuojami įeinant į Jūsų pasirinktą sektorių.
Kvietimas yra nemokamas ir neparduodamas, jis gali būti panaudotas tik vieną kartą.

Rugsėjo 16 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus (11 val.).
Šv. Mišių aukai vadovaus ir pamokslą sakys vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis.
Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Po šv. Mišių (12.30 val.) vyks valstybinio choro "Vilnius" koncertas.

Pasirengimas susitikimui su Šventuoju Tėvu

2018 m. rugsėjo 10 d. (pirmadienį) 18.45 val. (po šv. Mišių) ir 2018 m. rugsėjo 15 d. (šeštadienį)
16 val. Molėtų parapijos namuose vyks pasirengimas susitikimui su Šventuoju Tėvu.
Žiūrėsime dokumentinį filmą „Pranciškus - Popiežius iš Naujojo pasaulio“.

Rugsėjo 11 d.

Grįžtame į Biblijos skaitymo vakarus su kunigu Algirdu Akelaičiu.
Susitikimai vyks Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salėje kas antrą antradienį nuo 17 val.

Rugpjūčio 23 d.

Raktažodžiai:

Minėsime Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dieną.
Šv. Mišios 18 val.

Žolinė

Raktažodžiai:

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val. Molėtų bažnyčioje.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4