Skelbimai

Raktažodžiai:
Molėtų vikaro kunigo Ginto Petkevičiaus sutikimas ir primicijinės šv. Mišios aukojamos parapijų bendruomenėse:
Molėtų bažnyčioje rugpjūčio 2 d. 9 val.
Videniškių bažnyčioje rugpjūčio 2 d. 12 val.
Stirnių bažnyčioje rugpjūčio 9 d. 13 val.

Paroda

Raktažodžiai:

Birželio 28 d. 12.30 val. parapijos namuose atidaroma Jolantos Žalalienės siuvinėtų drobių paroda "Trapumas". Paroda veiks iki rugpjūčio 3 d.

Birželio 28 d.

Švęsime titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus (11 val.).
Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Esame kviečiami dalyvauti šv. Mišių aukoje

Raktažodžiai:

Šv. Mišios aukojamos dalyvaujant tikintiesiems Molėtų bažnyčioje pirmadieniais - penktadieniais 18 val., šeštadieniais 10 ir 18 val., sekmadieniais 9 ir 11 val.

Videniškių bažnyčioje šeštadieniais ir sekmadieniais 12 val.
Stirnių bažnyčioje sekmadieniais 13 val.

Į bažnyčią įleidžiami tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių 
(10 kvadratinių metrų vienam žmogui).

Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ Mt 11. 28
Kviečiame Švenčiausio Sakramento adoracijos maldai penktadieniais nuo 18.30 iki 19.30 val.
Adoracija - ypatingas Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.
“Jėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente.” Šv. Jonas Paulius II

Lietuvos vyskupų nutarimas

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d. 

Sekminių ir vigilijos transliacijos

Raktažodžiai:

Išvakarėse iš Vilniaus Kalvarijų bažnyčios nuo 17 ir 22 valandos. 

Sekminėse 10 val iš Telšių katedros, 12 val iš Kazokiškių bažnyčios ir 12.30 val iš Vilniaus Kalvarijų bažnyčios.

Pasaulinė komunikavimo diena

Popiežius Pranciškus
Žinia 54-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga

Šventojo Jono Pauliaus II metai

Raktažodžiai:

2020-ieji Lietuvoje paskelbti šventojo Jono Pauliaus II metais - pasaulis mini popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo  100-ąsias metines. Filmas "Žemyno išvaduotojas. Jonas Paulius II  ir komunizmo žlugimas". Homilija, homilija 2,  pamokslas ir liudijimas.

Popiežiaus Pranciškaus laiškas visiems tikintiesiems gegužės mėnesiui

Raktažodžiai:

Brangūs broliai ir seserys, 

Artinasi gegužės mėnuo, kai Dievo tauta ypač uoliai reiškia savo meilę ir pamaldumą Mergelei Marijai. Šio mėnesio tradicija yra melstis Rožinio malda namie, šeimoje. Pandemijos apribojimai mus „privertė“ vertinti šį naminį aspektą taip pat dvasiniu požiūriu.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4