Gegužės 6 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje vyks Motinos dienos šventinis koncertas.

Pradžia 12.15 val.

Kvietimas vykti į piligriminę kelionę

Balandžio 29 d. (sekmadienį) organizuojama piligriminė kelionė į Kaišiadorių katedros palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčią.

Balandžio 8 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje koncertuos Molėtų menų mokyklos kanklių ansamblis "Žaižara".
Programoje skambės lietuvių liaudies kūriniai, taipogi lietuvių bei užsienio populiariosios muzikos kompozitorių kūriniai.

Pradžia 12 val.

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka

Kovo 25 d. Verbų sekmadienis
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Kovo 29 d. Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės vakarienės šv. Mišios 18 val.

Kovo 24 d.

Susitaikinimo pamaldos 17 val.
Gailestingumo šv. Mišios 18 val.

Kovo 18 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose 12 val. atidaroma trijų kartų tautodailininkių Antaninos Tumėnienės, Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės ir Adelės Bražėnaitės velykinių margučių paroda.

Jaunimo rekolekcijos

Kviečiame parapijos jaunimą į gavėnios rekolekcijas, kurios vyks kovo 17 d. parapijos namuose.
Dalyvių amžius nuo 12 m. atsinešti sumuštinį sau ir draugui.

Kovo 11 d.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo šv. Mišios 11 val.

Kovo 4 d.

Švęsime šv. Kazimiero atlaidus (11 val.).
Šv. Mišių aukai vadovaus Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas.

Vasario 16 d.

Atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio minėjimo dieną šv. Mišios Molėtų bažnyčioje bus aukojamos
11 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4