Lapkričio 24 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje vyks poeto, kunigo Ričardo Mikutavičiaus poezijos ir muzikos popietė
"Kad Lietuva neišsivaikščiotų".

Pradžia 12 val.

Pasirengimas Molėtų bažnyčios išorės atnaujinimui

Molėtų parapijos klebono monsinjoro Kęstučio Kazlausko iniciatyva, pastoracinei ir ekonominei taryboms pritarus, pradėtas rengti Molėtų šv. Petro ir Povilo bažnyčios stogo, fasadų ir šventoriaus statinių tvarkybos (remonto) projektas, kurio skaičiuojamoji vertė 15 125 eurai. Projektas bus parengtas gruodžio mėnesį, o minėtą sumą už projekto parengimą Molėtų parapija turės sumokėti savomis lėšomis iš karto.

Renginiai

Raktažodžiai:

Lapkričio 17 d. 12 val. (po šv. Mišių) Molėtų parapijos namuose atidaroma Anastazijos Kuliešovaitės skudurinių lėlių paroda.
Parodos metu vyks Toskanos (Italija) alyvuogių aliejaus degustacija, parodos svečiai bus vaišinami renginio organizatorės Irenos Jurgelianec kepta namine raugo duona ir žuviene.

Lapkričio 17 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai (11 val.).
Atlaidų šv. Mišių aukai vadovaus ir pamokslą sakys Kaišiadorių vyskupijos kancleris kun. bžn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas.

Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Lapkričio 9 d.

Raktažodžiai:

Šeštadienį Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga, Molėtų parapijos „Caritas“ ir monsinjoras Kęstutis Kazlauskas visus kviečia atvykti į tradicinę šventę „Pabūkime kartu“. Ši šventė skirta visiems Molėtų krašto žmonėms - senjorams ir jaunimui, neįgaliesiems ir sveikiems, mažiems ir dideliems, tiems, kurie nori tiesiog pabūti kartu. Pasiimkime brolį ar sesę, tėtį ar mamą, sūnų ar dukrą, kaimyną, draugą ar gerą pažįstamą ir atvykime į šventę „Pabūkime kartu“, kuri tradiciškai prasidės 10 val. šv. Mišiomis Molėtų bažnyčioje. Po šv. Mišių 11. 30 val. Molėtų kultūros centre vyks šventinis sambūris - vaišės ir koncertas.

Lapkričio 7 d.

Ateinantį ketvirtadienį Molėtų bažnyčioje 18 val. bus aukojamos šv. Mišios už šviesaus atminimo gydytoją Albertą Jauniškį, jo artimuosius, gydytoją Mariją Apeikytę. Prisiminti ir pagerbti šiuos garbius Molėtų krašto žmones kviečia Molėtų parapijos „Caritas“, inicijavęs gydytojo A. Jauniškio, palaidoto Molėtų senosiose kapinėse, kapo sutvarkymą. Šią iniciatyvą parėmė Molėtų rajono savivaldybė. Po šv. Mišių, kuriose bus meldžiamasi ir už rėmėjus, bus pašventintas ant naujai sutvarkyto kapo pastatytas (vietoj buvusiojo ir gydytojos M. Apeikytės rūpesčiu statyto) paminklas gydytojui A. Jauniškiui.

Spalio 26 d.

Kaišiadorių katedroje vyks padėkos šventė "Iš kalėjimų ir lagerių į altoriaus garbę".

Sakramentai

Rugsėjo - spalio mėnesiais bažnyčios zakristijoje, kviečiame registruotis norinčius šiemet pasirengti priimti Pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus. Registruojantis dėl Pirmosios šv. Komunijos priėmimo, su savimi turėkite Krikšto pažymėjimą. Registruojantis dėl Sutvirtinimo sakramento priėmimo, su savimi turėkite Krikšto ir Pirmosios šv. Komunijos pažymėjimus.

Spalio 7 d.

Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją Rožinio Karalienę. Dar ši šventė vadinama Marijos Rožančinės vardu.

Spalio 7 d. (pirmadienį) 18 val. Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus Gyvojo Rožinio kalbėtojus, dvasios tėvus, koordinatorius, vadovus, geradarius ir rėmėjus bei už visas dekanato parapijas.

Spalio 6 d.

Molėtų bažnyčioje vyks XVIII-jo sakralinės muzikos festivalio koncertas.

Pradžia 12 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4