Gruodžio 21 d.

Molėtų bažnyčioje švęsime susitaikinimo pamaldas.

17 val. Adventinė Išpažintis
18 val. šv. Mišios

Gruodžio 15 d.

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose 12.15 val. (po šv. Mišių) bus atidaryta dailininkės
Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelės paroda „Žemaičių žemė“.

Paroda veiks iki sausio 30 dienos.

Gruodžio 14 d.

Molėtų bažnyčioje ir parapijos namuose vyks Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio ir Caritas narių kolekcijos.

10 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių parapijos namuose vyks konferencija - paskaitą skaitys
Vilniaus (Kalvarijos) šv. Kryžiaus atradimo parapijos rezidentas kun. Mykolas Sotničenka.

Gerumas mus vienija

Įžengus į šv. Kalėdų laukimo laikotarpį - Adventą, prasideda Caritas akcija „Gerumas mus vienija“.
Nuo gruodžio 1 d. iki 22 d. Molėtų bažnyčioje prieš šv. Mišias ir po jų tikintieji kviečiami aukoti vargingai gyvenantiems žmonėms. Jūsų aukas priims Caritas narės, kurios už paaukotus pinigus pirks maisto lauknešėlius ir prieš šv. Kalėdas juos išdalins nepasiturinčioms šeimoms, vienišiems, senyvo amžiaus, neįgaliems parapijiečiams.

"Senoji užeiga" kviečia

Raktažodžiai:

Kavinė "Senoji užeiga" nuoširdžiai sveikina visus su artėjančiomis šv. Kalėdom ir tęsdama tradiciją advento bei šventiniu laikotarpiu kviečia dalintis šiluma bei gerumu, pasivaišinant arbatos ar kavos puodeliu.
Visi bus vaišinami arbatos ar kavos puodeliu sekmadieniais nuo gruodžio 1 d. iki 2020 m. sausio 6 d. kavinėje "Senoji užeiga", esančioje Vilniaus g. 29, Molėtuose.

Gruodžio 6 d.

Lietuvos advokatūros bendruomenė, prisiimdama socialinę atsakomybę, jau ketvirtą kartą prisijungia prie gražios Lietuvos advokatūros ir Lietuvos "Caritas" iniciatyvos padėti nepasiturintiems žmonėms bei padovanoti jiems nemokamą teisinę pagalbą (pro bono), kad kuo daugiau žmonių galėtų gauti nemokamas teisines konsultacijas į jiems rūpimus klausimus.

Gruodžio 6 d. (penktadienį) 16 val. Molėtų parapijos namuose vyks vieša teisinė konsultacija, kurios metu į visiems rūpimus klausimus atsakys Advokatės Rimos Žiautienės kontoros teisininkai.

Lapkričio 24 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje vyks poeto, kunigo Ričardo Mikutavičiaus poezijos ir muzikos popietė
"Kad Lietuva neišsivaikščiotų".

Pradžia 12 val.

Pasirengimas Molėtų bažnyčios išorės atnaujinimui

Molėtų parapijos klebono monsinjoro Kęstučio Kazlausko iniciatyva, pastoracinei ir ekonominei taryboms pritarus, pradėtas rengti Molėtų šv. Petro ir Povilo bažnyčios stogo, fasadų ir šventoriaus statinių tvarkybos (remonto) projektas, kurio skaičiuojamoji vertė 15 125 eurai. Projektas bus parengtas gruodžio mėnesį, o minėtą sumą už projekto parengimą Molėtų parapija turės sumokėti savomis lėšomis iš karto.

Renginiai

Raktažodžiai:

Lapkričio 17 d. 12 val. (po šv. Mišių) Molėtų parapijos namuose atidaroma Anastazijos Kuliešovaitės skudurinių lėlių paroda.
Parodos metu vyks Toskanos (Italija) alyvuogių aliejaus degustacija, parodos svečiai bus vaišinami renginio organizatorės Irenos Jurgelianec kepta namine raugo duona ir žuviene.

Lapkričio 17 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai (11 val.).
Atlaidų šv. Mišių aukai vadovaus ir pamokslą sakys Kaišiadorių vyskupijos kancleris kun. bžn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas.

Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4