Jubiliejinis koncertas

Gruodžio 3 d. Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios choro 30-mečio koncertas
"Laukimo šviesa".
Vadovė Violeta Zutkuvienė, koncertmeisterė Lina Vaitkuvienė
Dalyvauja smuikininkų kvartetas. Vadovė Rūta Vyšniauskienė

Pradžia 12.00 val. (po šv. Mišių)

Gruodžio 3 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro Povilo bažnyčioje šv. Mišias aukos JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
(8.30 val. ir 10.30 val.).
Po šv. Mišių bus pristatomas 2024 m. katalikiškas kalendorius "Šv. apaštalas Paulius Turkijoje".

Bus galimybė įsigyti kalendorių.

Gruodžio 2 d.

Raktažodžiai:

Molėtų dekanato Caritas, katechetų ir Gyvojo Rožinio draugijos narių rekolekcijos.

Koncertas

Skelbtas koncertas nukeliamas į gruodžio 26 d.
Lapkričio 19 d. 11.30 val. Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks XXII Sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas "Salve Regina".
Koncertuos operos solistė Regina Šilinskaitė ir styginis "Draugų kvintetas".

Lapkričio 19 d.

Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyks Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai.
Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.30 val.
Atlaidų šv. Mišių aukai vadovaus ir pamokslą sakys Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas
kun. Gintaras Blužas OFS.

Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Lapkričio 5 d.

Molėtų bažnyčioje vyks XXII Sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertas "Angelo prisilietimas". Koncertuos profesionalių muzikių trio "DIAmanti".

Pradžia 12.00 val.

Lapkričio 2 d.

Vėlinės - mirusiųjų paminėjimo diena
Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje - 8.30, 10.30 ir 18.00 val.
Procesija į naująsias Molėtų kapines vyks 16.00 val.

Žvakės bus šventinamos po kiekvienų šv. Mišių.

Visą Vėlinių aštuondienį melsimės už mirusiuosius.

Lapkričio 1 d.

Visų Šventųjų iškilmė (šventė visiems katalikams privaloma)
Šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 8.30, 10.30 ir 18.00 val.
Procesija į senąsias Molėtų kapines vyks 17.00 val.

Žvakės bus šventinamos po kiekvienų šv. Mišių.

Spalio 7 d.

Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją Rožinio Karalienę. 

Spalio 7 d., šeštadienį, 10.00 val., Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos
šv. Mišios už visus Gyvojo Rožinio kalbėtojus, dvasios tėvus, koordinatorius, vadovus, geradarius ir rėmėjus bei už visas dekanato parapijas.

Prieš šv. Mišias, 9.15 val., bus meldžiamasi Rožinio malda su šv. Jono Pauliaus II Rožančiumi, kurį mūsų bažnyčiai padovanojo vyskupas Juozas Matulaitis.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas
Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė
Aušrinė Andreikėnienė

Rugsėjo 17 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus.
Votyva 8.30 val. Suma 10.30 val.
Prieš šv. Mišias vyks Eucharistinė procesija.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4