Balandžio 14 d.

Raktažodžiai:

Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis 
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Balandžio 13 d.

Susitaikinimo pamaldos Molėtų bažnyčioje.
17 val. Išpažinčių klausymas
18 val. Gailestingumo šv. Mišios

Tikybos mokytojų išvyka

Balandžio 2 d. tikybos mokytojai kartu su kolegomis dalyvavo edukacinėje išvykoje į Baltriškes Zarasų rajone, kur aplankė Tiberiados brolių bendruomenę.

Balandžio 6 d.

Raktažodžiai:

Molėtų dekanato Caritas narių rekolekcijos ir Lietuvos Caritas 30-mečio paminėjimas.

Kovo 6 d.

Raktažodžiai:

Pelenų diena - prasideda gavėnios laikotarpis.

Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Kovo 3 d.

Raktažodžiai:

Švęsime Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero atlaidus. Eucharistiją švęsime 9 val. ir 11 val.
Atlaidų šv. Mišioms 11 val. vadovaus kun. Kęstutis Dvareckas.

Seminaras parapijos jaunimui

Vasario 20 d. Molėtų progimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai, kurie ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą, dalyvavo 6 akademinių valandų seminare lytiškumo ugdymo tema. Seminaras vyko parapijos namuose. Jį vedė Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė, turinti didelę darbo patirtį šioje srityje.

Sausio 12 d.

Raktažodžiai:

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Molėtuose.

Sausio 6 d.

Raktažodžiai:

Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai). 
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Sausio 1 d.

Raktažodžiai:

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja. Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4